Ny elevkår vill öka elevers inflytande på SSG

Publicerad:

I början av höstterminen bildades SSG:s nya elevkår där Tindra Norlin är elevkårsordförande. Vi träffade henne och fyra andra styrelsemedlemmar för att prata om varför SSG behöver en elevkår och varför man ska gå med i elevkåren.

Från vänster: Ella Mårtensson, Loke Mattsson, Michel Kulcsar, Axel Gyllin och Tindra Norlin sitter i styrelsen för SSG:s nystartade elevkår.

Fotograf: Yana Broberg

Varför har ni startat en elevkår på gymnasiet?

– Det handlar om elevdemokrati. Vi vill att eleverna på skolan ska kunna vara med och påverka i skolan, känna sig trygga och ha roligt här på SSG, säger Michel Kulcsar, som är en av elevkårens femton styrelsemedlemmar.

Hittills är åtta av tio gymnasieprogram representerade i elevkårens styrelse.

– Alla program som vill sitta med i styrelsen kan göra det, och det är bara teknikprogrammet och industritekniska programmet som ännu inte är med. Men vi hoppas naturligtvis att de också vill gå med snart, säger Tindra Norlin.

Vilka frågor kommer elevkåren att driva?

– Vi vill jobba för gemenskap och trygghet på skolan och därför vill vi ordna olika aktiviteter för eleverna. De ska känna att de får ut något av att vara med i elevkåren, säger Ella Mårtensson.

– Våra aktiviteter kan ske både under och utanför skoltid, exempelvis på studiedagar. Det kan exempelvis handla om att bjuda på fika, arrangera olika idrottsturneringar och föreläsningar, men även skolfester, säger Tindra Norlin.

Varför valde ni att engagera er i elevkåren?

– Det lät intressant när rektorerna kom ut i klasserna och berättade att de ville starta upp en elevkår och jag gick med för att jag ville vara med och påverka, berättar Michel Kulcsar.

– Vår elevkår är fristående från skolledningen och vi har en egen budget från Sveriges Elevkårer, men vi kan ha rektorerna som bollplank om vi vill diskutera frågor med dem, säger Tindra Norlin.

Varför ska man som elev gå med i SSG:s elevkår?

– Ju fler medlemmar vi har desto mer kan vi vara med att påverka i olika skolfrågor. Vi kommer också att gå ut med en enkät till våra medlemmar där vi frågar dem vad de vill att elevkåren ska arbeta med, berättar Tindra.

– Vi är redan nästan hundra medlemmar, men vi vill naturligtvis bli fler. Så vi uppmanar alla elever på SSG att gå med i vår elevkår – det är gratis att vara medlem, säger Axel Gyllin.

Loke Mattsson berättar att som medlem i elevkåren kan man vara med att starta olika kommittéer för frågor som man är engagerad i:

– Är du exempelvis intresserad av att starta en schackklubb på skolan så skulle vi som elevkår kunna hjälpa till med det.

Träffa elevkårens representanter den 9 oktober

Den 9 oktober kör elevkåren en rekryteringskampanj på skolan, både på S:t Nicolai och på Bastionen.

– Kom och prata med oss om vad du vill att vi ska arbeta med! Vi bjuder på gratis fika för alla medlemmar och för alla som vill gå med i elevkåren, säger Tindra Norlin.

Följ SSG:s elevkår på Instagram: @ssgselevkar

En elevkår är en självständig ideell förening av elever, för elever. Precis som i andra föreningar så leds elevkåren av en styrelse som medlemmarna väljer. Skolledning och lärare får inte påverka kårens arbete, däremot vinner alla på ett gott samarbete.

Källa: Sveriges Elevkårer

Kategorier