Gymnasiesärskolan i Trelleborg stängd till den 7 december på grund av konstaterat fall av covid-19

Publicerad:

Kommunledningen i Trelleborgs kommun har beslutat att hålla gymnasiesärskolan stängd till den 7 december. Anledningen är att smitta bland personalen har konstaterats.

Hur smittan kommit in på gymnasiesärskolan utreds just nu. Kommunen anser det angeläget att omgående vidta alla åtgärder som är möjliga för att förhindra vidare smittspridning samt att smittspåra på ett effektivt sätt. Smittskyddsläkare har kontaktats i ärendet och stärker beslutet.