Fjärrundervisning för gymnasieklass på grund av bekräftade fall av covid-19

Publicerad:

Skolledningen har idag beslutat att en klass på Söderslättsgymnasiet ska bedriva fjärrundervisning under två veckor. Klassen i fråga har haft fyra bekräftade fall av covid-19 och det har inte gått att utesluta att de smittats i skolan, som vid tidigare fall.

Berörda elever samt vårdnadshavare har informerats i ett separat utskick och beslutet togs i samråd med Smittskydd Skåne och förvaltningsledningen.