Egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd, som behandlande läkare eller sjuksköterska bedömt kan utföras av eleven själv eller av föräldrar, personlig assistent eller personal i skolan.

Bildningsförvaltningen